Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Hoy ty, nash pane, pane Ivane

Artist: Kolyadky i shchedrivky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontHoy ty, nash pane, pane Ivane,

Pryspiv:
Hey, day, Boze!

U tebe v domi tak, yak u rayu:
U tebe verby ya hrushi rodyat',
U tebe syny u carya sluzat',
A carevychku vse sobi druzat'.
Oy v carya dochku vse zaruchyly
Ta y dodomochku vse pryhostyly.
U tebe voly vse poloviyi,
U tebe pluhy vse zolotiyi,
U tebe dvory vse kedroviyi,
U tebe stoly kalynoviyi,
Na nych skaterti vse shovkoviyi,
Na nych tareli vse cynoviyi.
U tebe lany, yak zahayi,
U tebe chliby, yak tychyi Dunay.
Na nych zyta, yak zyr, syti,
Na nych pshenycya, yak stoyanycya.
U tebe vivsy zebrovaniyi,
U tebe yachmeni zolotiyi,
U tebe koni vse turec'kiyi,
U tebe strilby vse strilec'kiyi,
U tebe voly, yak stodoly,
A korovy, yak oborohy.
U tebe vivci hory pokryly.
U tebe chudoby bez rachuby,
U tebe skryni vse kovaniyi,
U nych chervinci ne rachovaniyi.
U tebe shuby soboleviyi,
A hornostayi koraleviyi,
U tebe zupany, yak u pana,
A kuntushi, yak skochusi.
Share on Facebook