Custom Search

A w hori, hori

Wykonawca: Koljadky i szczedriwky

Słowa i muzyka:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA w hori, w hori, w hłybokim zwori.

Pryspiw:
Sławen jes, Sławen jes, Boże.

Roste derewce, tonke, wysoke.
Tonke, wysoke, a wszyr szyroke.
A wszyr szyroke, a wwys' kudrjawe.
A na tim kudri sam sokił sydyt'.
Sam sokił sydyt', dałeko j wydyt'.
Wydyt' w Nykoły... tysowi stoły.
Jak wkonec' stoła sydyt' Nykoła.
Oj sydyt', sydyt', slizońku ronyt'.
A z toji slizky stałosja j more.
A po tim morju pływe j korabel.
A w tim korabli tysowi stoły.
Pozastełeni, czom skaterkamy.
Czom skaterkamy, czom dorohymy.
A na tych stołach dorohe j pyttja.
Medok-sołodok j sołodka kutja.
Ta za cym stołom bud' że nam zdorow!
Winszujem tebe szczastjam, zdorow’jam.
Szczastjam, zdorow’jam ta z cymy swjatmy.
Ta z cymy swjatmy, czom Rizdwjanymy.
Czom Rizdwjanymy, czom rokowymy.
Oj zdorow, zdorow ta bud' sam z sobow.
Z swojow hazdynew ta z ditoczkamy.
Ta z ditoczkamy, ta z susidkamy.*
Ta z usim rodom – błyz'kym j dałekym.
Błyz'kym j dałekym, wełykym j małym.
Oj daj ty, Boże, z polja dowoli.
Z polja dowoli, a w dim zdorow’ja.
Na czeljadoczku, na chudiboczku.
Oj szczo ż my tobi koljaduwały.
Koljaduwały, krasno spiwały.
Jak perepiłka w jarij pszenyci.
Jak łastiwońka w noweńkij strisi.
Jak sołowejko ta w łuzi, łuzi.
Czest' Bohu, chwała! Nawiky sława!
Nawiky sława! Nawiky sława!
Share on Facebook