Custom Search

Bihła tełyczka [3]

Wykonawca: Koljadky i szczedriwky

Słowa i muzyka:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontBihła tełyczka
Ta z bereznjaczka,
Ta do djadi w dwir,
Daj, djadju, pyrih.
A ty, djadynko,
Speczy paljanyczku,
Chocz newełyczku,
Zażenu u dwir
Byczka ta tełyczku.
Jak ne dasy pyroha,
Woz'mu woła za roha,
A kobyłu za czubynu
Ta j wywedu na mohyłu.
A z mohyły ta w kabak,
Ta j prop’ju za p’jatak,
A ty, djadju, budesz tak.

("Dajte paljanyci
Szcze j druhoji strawyci!" – promowljajuczy).
Share on Facebook