Custom Search

A tam pid Ł'wowom

Wykonawca: Koljadky i szczedriwky

Słowa i muzyka:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA tam pid Ł'wowom na bołoneńku,

Pryspiw:
S'wity, s'wity misjaczeńku.

Tam Iwaseńko konja napuwaje,
Konja napuwaje i dumku dumaje,
Pered nym matińka rucznycju trymaje,
Trymaj, matińko, rucznycju trymaj,
Pojidu w czużu storonońku, prywezu ty chustońku.
A tam na bołoneńku, pid Ł'wowom,
Tam Iwaseńko konja sidłaje,
Konyka sidłaje, na ńoho sidaje,
Pered nym brateńko szabelku trymaje,
Trymaj, brateńku, trymaj szabelku,
Jak pojidu na wijnu, prywezu tobi sławu s'witowu.
A tam pid Ł'wowom na bołoneńku,
Tam Iwaseńko na woronim konju,
Z ridneju praszczajes', slozamy wmywajes',
Nad nym hajworon wysoko litaje,
Wysoko litaje, złu wistku zwiszczaje,
Wistku zwiszczaje, szczo Iwaseńko ne werne nikoły,
Szczo swojow krowcew zrosyt' czyste połe.
Share on Facebook