Custom Search

A v lisku, lisku na zovtim pisku [1]

Artist: Kolyadky i shchedrivky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA v lisku, lisku na zovtim pisku
Roste derevce tonke y vysoke.
Na tim derevci hordoye dytya,
Hordov dytya, grechnaya panna,
Grechnaya panna, panna Mariya.
– Panno Mariye, cy pidesh z namy?
Ne pidesh z namy, oz'mem tya samy.
– Oy mayu bo ya try dev’yat' brativ,
Try dev’yat' brativ, dvanadcyat' vuykiv*.
Zastuplyat' brattya vid lisiv, horiv,
Zastuplyat' vuyky vid mivkych brodiv.
Ta y za mene vidpytayut',
Taky mene vidshukayut'.
– Buvay zdorova, grechnaya panna,
Grechnaya panna, hordoye dytya.
Share on Facebook