Custom Search

Vidbyvna chustyna

Artist: Vesnyanky, hayivky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontVidbyvna chustyna
Maye shtyry kinci,
Maye shtyry kinci.
Oy koho ya virno lyublyu –
Stelyu pid kolincya.

Vidbyvna chustyna
Maye shtyry rohy,
Maye shtyry rohy.
Oy koho ya virno lyublyu –
Stelyu mu pid nohy.
Share on Facebook