Custom Search

Chas radosty, veselosty

Artist: Dudaryk

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontChas radosty, veselosty
Svitu nastav nyni,
Ze Boh Vichnyi, Bezkonechnyi,
Rodyvsya od Divy.
Pryishov na cvit sam Boh.
Narodyvsya uboh.
Ne v bahatych cars'kych palatach,
Yako moh.

Chas radosty, veselosty
Svitu nastav nyni,
Ze Boh Vichnyi, Bezkonechnyi,
Rodyvsya od Divy.
V misti Vyfleyemi,
V yaselkach na sini
Lezyt' male pacholyatko
Na zymi.
Share on Facebook