Custom Search

A v kyrnycy nyma vody, vypyly vorobci

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA v kyrnycy nyma vody, vypyly vorobci,
Na divchyni krasy nyma, scyuluvaly chlopci.
A u vedri vody nyma, bo vypyly husy,
Na divchyni krasy nyma, scyuluvaly dzusy.
Share on Facebook