Custom Search

Oy chodyla divchynonka po valu, po valu

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontOy chodyla divchynonka po valu, po valu,
Oy klykala mylenkoho pomalu, pomalu.
Oy chodimo, miy mylenkyi, do sadu, do sadu,
Posiyemo, moye serce, rosadu, rosadu.
A vze z nasha rosadonka izchodyt, izchodyt,
Oy do mene miy mylenkyi yak chodyt, tak chodyt.
Share on Facebook