Custom Search

A v nashoyi Hanusenky za chatov lishchyna

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA v nashoyi Hanusenky za chatov lishchyna,
Davay, lyubko, horivochky, nay roste divchyna.
A v nashoyi Hanusenky za chatov dubochok,
Davay, lyubko, horivochky, nay roste synochok.
Share on Facebook