Custom Search

Oy, Hospody mylosernyi, koby to tak bulo

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontOy, Hospody mylosernyi, koby to tak bulo,
Aby zavtra do poludni raytshuli ne bulo.
Oy raytshuli yak ne bude, pidem na spacyrku,
Po poludny dvi hodyny pidem na zycyrku.
Oy pidemo na zycyrku, vizycyruyem si,
Yak uviydem do kasarni, slozamy vmyyem si.
Share on Facebook