Custom Search

A v horodi bobovynye, nyma na nim bobu

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA v horodi bobovynye, nyma na nim bobu,
A lapshynski parubonky lyzat na chorobu.
Share on Facebook