Custom Search

A v Zarudyu nema polya, no odniyi hony

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA v Zarudyu nema polya, no odniyi hony,
Zarudecki divchatonka tak yak makohony.
Share on Facebook