Custom Search

A v divchyny u meyi

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA v divchyny u meyi
Chorni ochi u neyi;
Oy cy oz'mu, ne oz'mu,–
Nay vorohy podraznyu!
Share on Facebook