Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontYa ye niby frayer
Ty ye niby dama
My ye niby para
My ye niby dobra para

Vse ye... niby

Cey niby ne znaye
Toy niby mudruye
Storoz niby zyva
A ty niby virna

Vse ye mutne...
Tak yak, tak yak kakao
Tak yak, tak yak kakao
Tak yak, tak yak kakao
Cilyi svit ye
Tak yak kakao

My ye niby zyvi
My ye niby vkupi
My niby kochayemo
My niby pisnyu hrayemo

Vse ye mutne...
Share on Facebook