Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Nema spasybi za druzku

Artist: Vesilni

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontNema spasybi za druzku (2), za(ya) vashuyu sluzku.
Ne(ye) vmily kochaty, do druzky puskat(y).

Nema spasybi za druzku (2), za(ya) vashuyu sluzku.
Ne(ye) vmily kochaty ta druzky davat(y).

A sonechko ta y nyzesenko, a y druzechky ta y blyzesen(ko).
A sonechko poza tyennyu, a druzechky poza styel(lyu).
Share on Facebook