Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Voda luzonky zabrala i kaminye dribnenke

Artist: Vesilni

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontVoda luzonky zabrala
I kaminye dribnenke,
Lysh odnoho kaminya ne brala,
Shcho divchyna na nim stoyala.
Rusu kosu chesala;
Ne pady kosa na kamin,
No, pady, kosa, v zilnychok;
Bo na kameny zsicheshsya, –
A v zilnychku pryimeshsya.
Share on Facebook