Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontTebe zvut' Yelyena
Ty sluchayesh emo
Ty vzuta u kyedy
Idesh na urok

Mene zvut' Volodya
Pashu na zavodi
Ya zovsim ne v modi
Vsi kazut', ya loch

Pryspiv:
Loch... (4)

V onlayni Natasha
V onlayni Lyubasha
V onlayni Masyasha
Volodya ihnor

Bo fota z mobily
I pyka dybila
Kupy sobi myla
Ty honish kaz'ol

Pryspiv

Tebe zvut' Yelyena
Ty sluchayesh emo
Ty vzuta u kyedy
Idesh na urok

Mene zvut' Volodya
Pashu na zavodi
Ya zovsim ne v modi
Vsi kazut', ya loch

Pryspiv
Share on Facebook