Custom Search

Ty prahnesz seksu

Wykonawca: Ciłodobowo

Słowa i muzyka:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontTy wdjahnuła
Biłu błuzu
I wtjahnuła puzo
Ty farbujesz oczi
I czekajesz noczi

Ty ne choczesz spaty
Tilky pyty,
Tancjuwaty ta huljaty
I chłopciw kochaty
Ty ne możesz czekaty
Hej, hej, hej, chłopci
Pora wże czipljaty

My szukajemo misce
Tam bude tepło,
Bude temno, bude słyz'ko
Budemo błyz'ko
Ne wmykatymesz switła
Adże wmyt' nastane tobi
Duże mało powitrja

Ty prahnesz seksu
Nestrymno prahnesz seksu
S'ohodni prahnesz seksu
Share on Facebook

Top 5 piosenek Ciłodobowo: