Custom Search

A biljawa chusta prała, a czornjawa mitky

Wykonawca: Kołomyjky

Słowa i muzyka:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA biljawa chusta prała, a czornjawa mitky,
A rudaja wyhljadała, czy ne jde chto zwidky.
Share on Facebook