Custom Search

Pisni z Ukrajiny (1980)

Wykonawcy: Kwitka Cisyk
Inne albumy Kwitka Cisyk:

1989 disc Dwa kolory
1980 disc Pisni z Ukrajiny