Custom Search

Naszi partyzany (2000)

Wykonawcy: Taras Czubaj
Inne albumy Taras Czubaj:

2003 disc Nasz Iwasjuk
2003 disc Switło i spowid'
2000 disc Naszi partyzany