Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontNe treba mene berehty,
Vidvodyty ochi haryachi.
Vohon, shcho prynis yoho ty –
Vin v serci palaye i plache,
Palaye i plache, palaye i plache...

Nashcho zachyshchaty yoho od vitru?
To vse zablukale.
Zhasatyme dovshe vohon,
A serce vse rivno propalyt',
Vse rivno propalyt'...

Vohon, shcho prynis yoho ty –
Vin v serci palaye i plache,
Palaye i plache, i plache...
Palaye i plache...
I plache...
Pokyn mene...
Share on Facebook