Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

ukrainian flag Bigger font | Smaller font



Vypav snih yaskravyi na zemli dolonyu,
Vyishov misyac' yasnyi i siv na topolyu.
Kruhom bilo-bilo, molodyi dubochok
Zamitaye snihom po samyi vershochok!

A na svizyi ranok zolotave sonce
Vraz zihrilo hanok, vymylo vikonce.
I snihovyi kylym promeni zihrily,
I vodyanym pylom zymu zaslipyly!




Share on Facebook