Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Ked' my pryishla karta

Artist: Taras Chubay

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontKed' my pryishla karta narokovac,
Stav ya svoho nenya doshikovac:
"Nenyu z ty miy, nenyu, vchyn my taku volyu –
Ydy za mene sluzyt' na tu voynu".
"Nenyu z ty miy, nenyu, vchyn my taku volyu –
Ydy za mene sluzyt' na tu voynu".

Ked' my pryishla karta narokovac,
Stav ya muzychenkiv doshikovac:
"Hey vy, muzychenky, zahrayte my chardash,
Nay ya sy pohulyam v tot molodyi chas.
Hey vy, muzychenky, zahrayte my chardash,
Nay ya sy pohulyam v tot ostatniy raz".

Staly muzychenky chardash hraty,
Staly my sya slozy z ochey lyaty.
Nichto ne zaplache, ni otec', ni matka,
Lem za mnom zaplachut try divchatka.
Nichto ne zaplache, ni otec', ni matka,
Lem za mnom zaplachut try divchatka.

A yedna zaplache, bo ya yiyi brat,
A druha zaplache, bo ya yiyi svat,
A tretya zaplache, bo plakaty musyt',
Bo vona vid mene pershin nosyt'.
A tretya zaplache, bo plakaty musyt',
Bo vona vid mene pershin nosyt'.

Ked' my pryishla karta narokovac,
Stav ya svoho nenya doshikovac:
"Nenyu z ty miy, nenyu, vchyn my taku volyu –
Ydy za mene sluzyt' na tu voynu".
"Nenyu z ty miy, nenyu, vchyn my taku volyu –
Ydy za mene sluzyt' na tu voynu".
Share on Facebook