Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

I snylosya

Artist: Kvitka Cisyk

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontI snylosya v nochi divchyni,
Shcho maky v hayu procvitaly,
Shcho koney voronych sidlaly –
I snylosya z nochi divchyni.

I snyvsya son dyvnyi, nezdanyi,
Prysnyvsya toy konyk bulanyi,
I chlopec'* prysnyvsya kochanyi,
Och, snyvsya son dyvnyi, nezdanyi.

I snyvsya son dyvnyi, nezdanyi,
Prysnyvsya divchyni kochanyi,
Shcho druhu ciluye, mov p’yanyi –
Pohanyi son snyvsya, pohanyi.
Share on Facebook