Custom Search

Oy Kupalo-Rozkupalo

Artist: Serhiy Hera

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontOy Kupalo-Rozkupalo, v nas na vulyci y vpalo.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

V richci kupavsya, vody ne boyavsya.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

Oy kupavsya Musiy, dovedet'sya y usim.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

Pershyi kupavsya, vody ne boyavsya.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

Oy kupavsya Petro, ta y upav u shatro.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

Druhyi kupavsya, vody ne boyavsya.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

Da kupavsya Dem’yan, ta y upav u bur’yan.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.

V richci kupavsya, vody ne boyavsya.
Kupalo na Yvano, Kupalo na Yvano.
Share on Facebook