Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Oy ne vydko toho sela, ino vydko tychku

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontOy ne vydko toho sela, ino vydko tychku,
Oy ne vydko mylenkoho, yno yeho sestrychku.
Share on Facebook