Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Kupala mya moya maty ta v horochovyni

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontKupala mya moya maty ta v horochovyni,
Povyly sya kucheryky na holovi myni;
Kupala mya moya maty v horochoviy yushci,
A na meni molodenkim kucheryky vyut si.
Share on Facebook