Custom Search

Katyryno, Katyryno, to my z tybe dyvno

Artist: Kolomyiky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontKatyryno, Katyryno, to my z tybe dyvno,
Vychodyla-s cherevychky, teper v nohy zymno.
Vychodyla-s cherevychky, vychodyla-s chopci,
Teper chodysh, zahlyadayesh, cy ne kuplyat chlopci.
Share on Facebook