Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

De koza chodyt', tam zyto rodyt'

Artist: Kolyadky i shchedrivky

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontDe koza chodyt', tam zyto rodyt',
Koza nohamy, zyto kopamy.

De koza rohom, tam zyto stohom,
De ne buvaye, tam vylyahaye.

Ho-ho-ho, kozo, ho-ho-ho, sira,
Ho-ho, rohata, ho-ho, kudlata.

Ty rozchodysya, rozveselysya,
Kozo-neboho, poskach nemnoho.

Koza upala, nezyva stala,
Protyahla rizky, vytyahla nizky.

Kozo, kozunyu, oy probudysya,
Gazdi y gazdyni nyz'ko vklonysya.

Nesut' shchedrivku: v cebri horivku,
V mysci horishky, shche y kilce kyshky.
Share on Facebook