Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

Chy vy, mamo, shpyce, chy rozdumuyece

Artist: Emihrants'ki

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller font– Chy vy, mamo, shpyce, chy rozdumuyece?
Vechar taky cychy, ozda me chuyece.

– Chuyem, dzivko, chuyem lopot i durkanye,
Davno ce ya chekam, preshlo me uz spanye.

– Stance, mamo, stance! Kadzy ze dzverochka?
Ta az z Ameryky pryishla vam dzivochka.

Pryishla vam dzivochka z dalekoho krayu,
Nich tam ne uzyla, okrem smutku, zalyu.
Share on Facebook