Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

A za nashom chyzom luchka

Artist: Vesilni

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA za nashom chyzom luchka shyrochka,
Luchka shyrochka,
Travka vysochka.

Chodyt po niy divcha krasne, chervene,
Krasne, chervene,
Lychko rumene.

Mamus' moya lyuba, komu mya chovash,
Komu mya chovash,
Za koho mya dash?

Divko moya lyuba, chovam mladomu,
Chovam mladomu,
Dam tya staromu.

Mamus' moya lyuba, ne po moy voly,
Ne po moy voly,
Vshytko mya bolyt, azy holova.

Divko moya lyuba, chovam staromu,
Chovam staromu,
Dam tya mladomu.

Mamus' moya lyuba, yuz po moy voly,
Yuz po moy voly,
Nych mya ne bolyt, any holova.
Share on Facebook