Transliteration

ukrainian flag   polish flag   english flag

Menu

Custom Search

A za nashom chyzom syvy volchata

Artist: Vesilni

Lyrics and music author:

ukrainian flag Bigger font | Smaller fontA za nashom chyzom syvy volchata,
Mladyi ya sya zenyv,
Plachut divchata.

Ne oshukav ya sya, yako na vini,
Voly moze prodac,
Ale zenu ni.

Oy, bo voly prodast za trysta zlotych,
Oy, ale zenu ni
Za sto dukativ.

Oy, yakyi to tyazkyi tot stan malzenskyi,
Oy, a yshchy tyazshyi,
Yak kamin mlynskyi.

Oy, bo kamin mlynskyi vera chlop rushyt,
Oy, a stan malzenskyi
Lem boh rozluchyt.
Share on Facebook